© Peter Madsen. Fotograf: Simon Klein-Knudsen

Hvert år aflægger VISDA’s medlemsorganisationer en gennemsigtighedsrapport, som viser, hvordan midlerne er blevet anvendt. Her kan du se alle gennemsigtighedsrapporter fra hver organisation tilbage fra 2017.

Hvordan er midlerne fordelt i 2020?

I 2020 har vi haft ca. 7,5 mio. kr. øremærket VISDA Kultur, som er blevet fordelt mellem tre hovedgrupper. Midlerne er herunder fordelt mellem hver medlemsorganisation, der tilhører den pågældende hovedgruppe.

Fotografer 3,5 mio. kr.

Dansk Fotografisk Forening (324.536 kr.)
DJ:Fotografer (1.272.605 kr.)
Film- og TV arbejderforeningen (66.938 kr.)
Pressefotografforbundet (96.898 kr.)

Tegnere/Illustratorer 3 mio. kr.

Danske Bladtegnere (437.552 kr.)
Danske Tegneserieskabere (340.788 kr.)
HK Privat – Grafisk Kommunikation (923.487 kr.)
Illustratorerne i Dansk Forfatterforening (1.164.471 kr.)
Tegnerforbundet af 1919 (544.059 kr.)
Visuelt Forum (268.011 kr.)

Billedkunstnere 1 mio. kr.

Billedkunstnernes Forbund (812.284 kr.)
Danske Billedkunstneres Fagforening (239.252 kr.)
Danske Kunsthåndværkere og Designere (6.029 kr.)

Hvad er midlerne blevet brugt på i 2020?

Der er blevet brugt 3,7 mio. kr. af de Kulturelle Midler i 2020 til forskellige støtteformål, som er specificeret i kategorier i søjlediagrammet nedenfor. Beregningerne er lavet på baggrund af alle medlemsorganisationernes indberetninger.