© Peter Madsen. Fotograf: Simon Klein-Knudsen

Hvert år aflægger VISDA’s medlemsorganisationer en gennemsigtighedsrapport, som viser, hvordan midlerne er blevet anvendt. Her kan du se alle gennemsigtighedsrapporter fra hver organisation tilbage fra 2017.

Hvordan er midlerne fordelt i 2021?

I 2021 har vi øremærket ca. 4,1 mio. kr. til VISDA Kultur, som er blevet fordelt mellem tre hovedgrupper. Midlerne er herunder fordelt mellem hver medlemsorganisation, der tilhører den pågældende hovedgruppe.

Fotografer ca. 2 mio. kr.

Dansk Fotografisk Forening (194.430 kr.)
DJ:Fotografer (733.179 kr.)
Film- og TV arbejderforeningen (55.866 kr.)
Pressefotografforbundet (999.138 kr.)

Tegnere/Illustratorer ca. 1,5 mio. kr.

Danske Bladtegnere (249.387 kr.)
Danske Tegneserieskabere (0 kr.)
HK Privat – Grafisk Kommunikation (525.221 kr.)
Illustratorerne i Dansk Forfatterforening (272.875 kr.)
Tegnerforbundet af 1919 (325.485 kr.)
Visuelt Forum (148.413 kr.)

Billedkunstnere ca. 600.000. kr.

Billedkunstnernes Forbund (467.633 kr.)
Kunstneres Fagforening (144.318 kr.)
Danske Kunsthåndværkere & Designere (3.360 kr.)

Hvad er midlerne blevet brugt på i 2021?

Der har samlet set været 21,2 mio. kr. af de Kulturelle Midler til rådighed i 2021, når midler fra tidligere år tælles med. Heraf er der blevet brugt 10,4 mio. kr. i 2021 til forskellige støtteformål, som er specificeret i kategorier i søjlediagrammet nedenfor.

Beregningerne er lavet på baggrund af alle medlemsorganisationernes indberetninger.