© Peter Madsen. Fotograf: Simon Klein-Knudsen

Hvert år aflægger VISDA’s medlemsorganisationer en gennemsigtighedsrapport, som viser, hvordan midlerne er blevet anvendt. Her kan du se alle gennemsigtighedsrapporter fra hver organisation tilbage fra 2017.

Hvordan er midlerne fordelt i 2022?

I 2022 har vi øremærket ca. 4,1 mio. kr. til VISDA Kultur, som er blevet fordelt mellem tre hovedgrupper. Midlerne er herunder fordelt mellem hver medlemsorganisation, der tilhører den pågældende hovedgruppe.

Fotografer ca. 1,6 mio. kr.

Dansk Fotografisk Forening (0 kr.)
DJ:Fotografer (663.065 kr.)
Film- og TV arbejderforeningen (76.603 kr.)
Pressefotografforbundet (910.500 kr.)

Tegnere/Illustratorer ca. 1,8 mio. kr.

Danske Bladtegnere (227.758 kr.)
Danske Tegneserieskabere (377.182 kr.)
HK Privat – Grafisk Kommunikation (247.568 kr.)
Illustratorerne i Dansk Forfatterforening (479.051 kr.)
Tegnerforbundet af 1919 (305.669 kr.)
Visuelt Forum (133.167 kr.)

Billedkunstnere ca. 700.000. kr.

Billedkunstnernes Forbund (543.267 kr.)
Kunstneres Fagforening (152.114 kr.)
Danske Kunsthåndværkere & Designere (3.031 kr.)

Hvad er midlerne blevet brugt på i 2022?

Der har samlet set været 14,1 mio. kr. af de Kulturelle Midler til rådighed i 2022, når midler fra tidligere år tælles med. Heraf er der blevet brugt 8,1 mio. kr. i 2022 til forskellige støtteformål, som er specificeret i kategorier i søjlediagrammet nedenfor.

Beregningerne er lavet på baggrund af alle medlemsorganisationernes indberetninger.