© Martin Bendix

VISDA udbetaler langt de fleste midler direkte til individuelle rettighedshavere. Men for de penge, der udbetales for billedbrug i undervisning, trækker vi et bidrag på 10%, som går til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål for billedskaberne – det vi kalder VISDA Kultur.

Vision

Med VISDA Kultur tager billedskaberne et medansvar for hinanden og for samfundet. De kulturelle midler, går tilbage til fællesskabet. Midlerne anvendes til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål for at støtte op om billedskaberne og visuel kultur i Danmark.

Visuel kultur er en vigtig en del af vores liv, dannelse og demokrati. Vi forholder os til livet og verden gennem synssansen. Med VISDA Kultur ønsker vi at bidrage til at sikre fundamentet for skabelse af nyt visuelt materiale i fremtiden.

Investering i fremtiden

VISDA Kultur planter et frø for fremtiden. Ikke alt kan stå selv fra begyndelsen. Men med støtte fra VISDA Kultur får vi noget til at gro sig stærkt og selvstændigt med tiden. Det gælder både unge talenter, eksperimenterende billedskabere og nyskabende projekter. Det er en investering i fremtiden at udforske og støtte de nye og det nytænkende. På den måde sørger vi for, at den visuelle kultur udfordres og derved styrkes, så den kan gro og leve videre – endnu stærkere.

Midlerne fra VISDA Kultur går blandt andet til uddeling af legater, stipendier og priser samt til kurser, efteruddannelse og en masse forskellige kulturelle projekter.

Dansk kultur i en global tid

Med VISDA Kultur støtter vi også projekter, der fokuserer på udveksling og eksport af rettighedshavernes arbejde. Samtidig giver vi danske billedskabere mulighed for at blive inspireret og selv inspirere andre rundt omkring i verden. I en mere og mere global tid er det vigtigt, at vi værner om og understøtter danskproduceret visuel kunst og kultur. Det sikrer, at vi fortsat kan have et dansk blik på verden. Og at verden fortsat kan få blik for det danske.

Midlerne fra VISDA Kultur giver blandt andet billedskaberne mulighed for at komme på studieture til udlandet samt deltage i internationale salgsmesser, konferencer, kurser og meget andet.

Fællesskab

VISDA Kultur støtter op om fællesskabet. Fagligt fællesskab og relationer er afgørende for, at den enkelte kan udvikle sine kompetencer, finde ny inspiration og udvikle sit visuelle udtryk.

Midlerne fra VISDA Kultur åbner op for et hav af kurser, konferencer og events, hvor billedskabere kan gå på opdagelse og opnå nye færdigheder i fællesskab med andre.

Ligestilling og mangfoldighed

Midlerne fra VISDA Kultur skal være til for alle billedskabere. Uanset køn, etnicitet og religion. Vi skal både i indhold og tildeling afspejle og understøtte den diversitet, der er i samfundet samt på tværs af og i faggrupperne.