‹ Tilbage

Tidsskrift udbreder viden om dansk kunsthåndværk og design

Når tiderne og samfundet ændrer sig, følger dansk kunsthåndværk og design med. Feltets aktualitet og konstante udvikling belyses i det gratis, digitale tidsskrift, Formkraft.

Siden 1948 har Formkraft undersøgt og perspektiveret samtidens kunsthåndværk og design i forskellige tidsskrifter, blade og kataloger. Det store arkiv er digitaliseret og findes på Formkraft.dk. Hvert år er der fire forskellige udgivelser med hvert sit tema, der sammensættes af et fagligt redaktionsråd, og derudover udkommer der 2-3 nye artikler hver måned, som skrives af en bred vifte af forfattere. Det er med til at styrke den kritiske diskussion om kunsthåndværk og design gennem samfundsrelevante og faglige emner. Alle artiklerne udgives også med en engelsk oversættelse, så al viden og information demokratiseres på bedste vis.

Formkraft støttes af midler fra VISDA Kultur.

© Dorte Krogh