‹ Tilbage

Portrætsamling udgivet som bog

Fotograf Ole Christiansen modtog et legat fra DJ:Fotograferne, der gav økonomisk støtte til bogen ”Portrætter”, som han udgav i efteråret 2022. Titlen afspejler bogens indhold, som er en samling af alle de portrætter, Ole Christiansen har taget i løbet af sin lange karriere.

”Under nedlukningen havde jeg pludselig god tid til at gennemgå alle mine gamle negativer. Det gav mig idéen til at samle de bedste portrætter, jeg har lavet gennem årene. Det blev en form for afrunding på min karriere, da jeg nu er gået på pension”.

Processen gav anledning til, at Ole Christiansen fik set sine portrætter i et nyt lys:

”Det var en sjov proces at kigge på de gamle portrætter. Jeg kunne med flere af dem konstatere, at jeg i dag ikke nødvendigvis ville synes, at de var helt så interessante.  Med nutidens billedbehandlingsmuligheder er der jo helt andre muligheder for at bearbejde billeder. Så derfor valgte jeg at lave nogle af de gamle portrætter helt om”.

Der lå derfor et kæmpe arbejde i både at bearbejde de mange billeder på ny og lave layoutet til bogen. Derudover koster det i sig selv en del at få trykt og udgivet en fotobog.

Ole Christiansen fortæller, at man er dybt afhængig af økonomisk støtte, når man udgiver fotobøger i Danmark. Helt generelt er det dyrt at få trykt fotobøger, når kvaliteten skal være helt i top. Samtidig er der ikke et kæmpe marked for fotobøger, og det betyder, at forlæggerne beder om, at man selv betaler produktionsomkostningerne.

”Uden støtteordninger som støtten fra VISDA Kultur ville det være rigtig svært at udgive fotobøger. Så det er en stor hjælp, der gør det muligt at udgive en bog, som den jeg har lavet. Og det har en blivende værdi at få sine billeder samlet i en bog, når man som jeg har været freelance fotograf og har produceret billeder til utallige aviser og magasiner”.

DJ:Fotografernes legater er støttet af VISDA Kultur.

© Bjarke Ahlstrand